سفارش طراحی استوری

نمونه:

چرا طراحی استوری؟

  • استوری ها در دسترس اند هستند و درر 24 ساعت بسیار بیشتر از پست ها بازدهی می گیرند
  • تبلیغ در استوری در بین روش های تبلیغاتی ارزان ترین روش می باشد
  • تایم استوری ها به اندازه ای هستند ک مخاطب از تبلیغ خسته نمی شود مخاطب مایل به تماشای آن است
  • استوری جذاب هر چند تبلیغی باشد باعث افزایش تعامل و ویو می شود

پرداخت پس از آنکه استوری را تایید کردید انجام می شود

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
تا قبل از پرداخت فایل به همراه پترن برای شما ارسال می شود مثال : ( تصویر درج شده )